nat @liachristiedon't pray in my school and i won't think in your church

Archives

Posts Tagged ‘cinta’

0 eleven minutes

nat to buku — Tags: , ,  

6 menilai cinta

nat to jurnal — Tags:  

0 cinta adalah perjuangan

nat to jurnal — Tags: ,  

2 mati sebelum terkembang

nat to jurnal — Tags:  

0 asa itu ada

nat to spasi — Tags: ,  

2 salah baca sinyal

nat to spasi — Tags: